Informacje Wyjazdowe

Poniżej znajduje się lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, które dotyczą kolonii i obozów językowo-przygodowych organizowanych przez Perfect English. Jeśli nie znajdujesz odpowiedzi na kwestie, o które Ci chodzi, napisz do nas maila: obozy@perfectenglish.pl i chętnie na nie odpowiemy.

 1. Czy moje dziecko będzie bezpieczne?
 2. O jakich dokumentach muszę pamiętać?
 3. Czym się różni kolonia od obozu?
 4. Jak wyglądają zajęcia z języka angielskiego na kolonii?
 5. Jak wyglądają zajęcia z języka angielskiego na obozie?
 6. Jak wygląda zakwaterowanie?
 7. Czy moje dziecko nie będzie głodne?
 8. Kim są wychowawcy?
 9. Jak jedziemy?
 10. Co w przypadku problemów ze zdrowiem?
 11. Ubezpieczenie
 12. Zachowanie na obozie / kolonii
 13. Co zapakować?
 14. Cenne przedmioty i pieniądze
 15. Faktury

Czy moje dziecko będzie bezpieczne?

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas priorytetem, dlatego organizowane przez nas kolonie i obozy są zawsze zgodne
z obowiązującymi przepisami.

Od strony formalnej:

 • posiadamy zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki Marszałka Województwa Małopolskiego wydawane jedynie organizatorom, którzy spełniają wszelkie wymogi formalne
 • posiadamy aktualne ubezpieczenie OC Organizatora Turystyki
 • wszystkie nasze kolonie i obozy są zgłaszane do Kuratorium Oświaty, przez co podlegają kontroli zewnętrznej
 • ośrodki w których wypoczywają dzieci spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Straż Pożarną i Sanepid
 • nasza kadra posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz aktualne badania lekarskie,
  co przed każdym wyjazdem jest kontrolowane przez Kuratorium Oświaty

 

Od strony praktycznej:

 • wybierając ośrodki, w których wypoczywamy z dziećmi zwracamy baczną uwagę na względy bezpieczeństwa – ogrodzony teren, zabezpieczone akweny wodne, pielęgniarka na terenie ośrodka
 • podczas wszystkich zajęć i odpoczynku dzieci są pod stałym nadzorem kadry wychowawców
 • zajęcia na basenie czy w morzu odbywają się zawsze pod opieką ratowników
 • przypominamy dzieciom o noszeniu nakryć głowy, odpowiednim stroju w zależności od pogody, używaniu filtrów
  do opalania itp.

[powrót]

O jakich dokumentach muszę pamiętać?

Bezpośrednio po dokonaniu przez Opiekuna Uczestnika wstępnej rezerwacji miejsca na obozie / kolonii, na wskazany adres email przesyłamy wszystkie dokumenty potrzebne do potwierdzenia rezerwacji ( umowę wraz z regulaminem
i wstępnym harmonogramem kolonii / obozu oraz Kartę Kwalifikacyjną) wraz z informacją w jakim terminie wypełnione
i podpisane przez Opiekuna dokumenty powinny zostać do nas zwrócone.

Warunkiem dopuszczenia dziecka do uczestnictwa w kolonii lub obozie jest czytelnie wypełniony i dostarczony do nas
w ustalonym terminie oryginał Karty Kwalifikacyjnej PERFECT ENGLISH. Jest to wymagany prawem rodzaj ankiety będącej podstawowym źródłem informacji o dziecku, którą wypełnia opiekun dziecka, wychowawca szkolny oraz lekarz. Zawsze prosimy opiekunów o rzetelne wypełnienie karty i podanie wszelkich informacji, które mogą wpłynąć
na bezpieczeństwo czy komfort dziecka ( np. jak znosi podróż, czy jest alergikiem, czy i jakie leki przyjmuje bądź inne istotne informacje).

Ponadto, podczas kolonii / obozu każdy uczestnik powinien mieć przy sobie książeczkę zdrowia oraz ważną legitymację szkolną. Na czas obozu / kolonii dokumenty te są przechowywane przez wychowawców.
[powrót]

Czym się różni kolonia od obozu?

Organizowane przez nas kolonie przygodowo-językowe i obozy rekreacyjno-językowe różnią się między sobą wiekiem uczestników i programem. Kolonie przewidziane są dla dzieci w wieku 8-12 lat, obozy skierowane są do młodzieży 13-16 lat. Przez wzgląd na komfort i bezpieczeństwo dzieci, staramy się aby różnice wiekowe pomiędzy uczestnikami grup
nie były zbyt duże. Większość zajęć językowych czy rekreacyjnych jest prowadzona w małych grupach dzieci / młodzieży
w zbliżonym do siebie wieku.

Zajęcia językowe dla uczestników kolonii opierają się na grach i zabawach językowych z wykorzystaniem elementów muzycznych, ruchowych i artystycznych. Dzieci są dzielone na grupy według wieku. Zajęcia przygodowo-sportowe
dla dzieci są dostosowane do ich wieku i możliwości.

Program językowy dla uczestników obozu jest bardziej obszerny, zajęcia w małych grupach trwają ok. 3 godziny dziennie
i są prowadzone w formie warsztatowej, często w plenerze. Aby jak najlepiej wykorzystać czas, młodzież dzielimy na grupy zbliżone pod względem poziomu zaawansowania w oparciu o wyniki testu wstępnego. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe podczas obozów uwzględniają zainteresowania nastolatków.
[powrót]

Jak wyglądają zajęcia z języka angielskiego na kolonii?

Cel zajęć:
Celem zajęć z języka angielskiego na kolonii jest pokazanie dzieciom, że kontakt z językiem obcym może być prawdziwą przyjemnością i zabawą, co podnosi motywację do jego późniejszej nauki. Warsztaty są ukierunkowane na rozwój umiejętności komunikacji i zaktywizowanie słownictwa i zwrotów językowych.

Metoda nauczania:
Podczas warsztatów językowych stosujemy metodę komunikacyjną nastawioną na praktyczne używanie języka i ćwiczenie języka mówionego i rozumienia ze słuchu. Zajęcia prowadzone są w grupach 10-15 osobowych, do których dzieci przydzielane są według wieku oraz częściowo poziomu swojej znajomości języka obcego. W ramach zajęć dopołudniowych wprowadzamy temat przewodni dnia oraz ćwiczymy struktury językowe z nim związane poprzez gry
i zabawy językowe. Popołudniowe zajęcia językowe to najczęściej tematyczne projekty językowe integrujące wszystkie dzieci. Warsztaty odbywają się codziennie i trwają minimum 2 godziny lekcyjne (na kolonii dla dzieci) oraz minimum 3 godziny lekcyjne (na obozie dla młodzieży gimnazjalnej). Prowadzone są one w języku angielskim przez magistrów filologii angielskiej z doświadczeniem w nauczaniu tej grupy wiekowej. Zapewniamy ciekawe i urozmaicone materiały dydaktyczne. Jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, wszystkie zajęcia językowe odbywają się
na świeżym powietrzu i zawierają elementy ruchowe.

Rodzaj zajęć:
Zajęcia językowe mają formę warsztatowo-projektową, w ramach nich dzieci przygotowują rozmaite prezentacje, projekty, plakaty itp. Odbywają się one w miłej atmosferze, dzieci i młodzież biorą udział w różnych grach, konkursach, zabawach odbywających się zarówno w sali jak i w plenerze. W ramach zajęć językowych organizujemy między innymi różne ciekawe przedsięwzięcia typu: poszukiwanie skarbu (podchody), festiwal piosenki angielskiej, klub filmowy, kalambury, teatrzyk itp.(dostosowane do wieku, zainteresowań i preferencji uczestników obozu). Język angielski przewija się przez wszystkie zajęcia dzieci w trakcie dnia, w tym również w czasie zajęć sportowych (np. na basenie), wycieczek, posiłków itp.

Zakres leksykalny:
Jako, że w komunikacji w języku obcym ważną rolę odgrywa słownictwo, w ramach zajęć powtarzamy
i rozszerzamy słownictwo i zwroty z najbardziej przydatnych dziedzin życia codziennego. Każdy dzień zajęć ma swój temat, wokół którego zorganizowane są różne ćwiczenia, gry i zabawy. Planowane zagadnienia tematyczne to m.in.: Hobby
i zainteresowania, Sport i zdrowie, Turystyka i przyroda, Moda, Spędzanie czasu wolnego, Jedzenie
i wiele innych.
[powrót]

Jak wyglądają zajęcia z języka angielskiego na obozie?

Cel zajęć:
Celem warsztatowych zajęć z języka angielskiego w ramach obozu jest rozwijanie umiejętności komunikacji w języku angielskim oraz powtórzenie i rozszerzenie słownictwa i zwrotów z istotnych dziedzin tematycznych. Dla wielu uczestników formuła zajęć pozwala na przełamanie bariery językowej. Poprzez pokazanie młodzieży, że kontakt z językiem obcym może być przyjemny i przydatny, wzmacniamy również motywację uczestników zajęć do nauki języka angielskiego w przyszłości.

Metoda nauczania:
Podczas zajęć językowych stosujemy metodę komunikacyjną nastawioną na praktyczne używanie języka i ćwiczenie języka mówionego. Zajęcia prowadzone są w grupach 10-15 osobowych, do których młodzież przydzielana jest według poziomu swojej znajomości języka obcego w oparciu o wyniki testu wstępnego. Warsztaty odbywają się codziennie
i trwają minimum 3 godziny dziennie w godzinach dopołudniowych lub po południu. Prowadzone są one wyłącznie
w języku angielskim przez doświadczonych w nauczaniu tej grupy wiekowej magistrów filologii angielskiej. Zapewniamy ciekawe i urozmaicone materiały dydaktyczne.

Rodzaj zajęć:
Zajęcia językowe mają formę warsztatowo-projektową, w ramach nich młodzież przygotowuje rozmaite projekty, prezentacje, plakaty itp. Młodzież jest zachęcana do udziału w rozmaitych grach, konkursach i zabawach językowych odbywających się głównie w plenerze jeśli tylko pozwala na to pogoda. W ramach popołudniowych zajęć językowych zorganizowane są między innymi różne przedsięwzięcia typu festiwal piosenki angielskiej, klub filmowy, kalambury, teatrzyk itp.( dostosowane do wieku, zainteresowań i preferencji uczestników obozu). Język angielski przewija się przez wszystkie zajęcia młodzieży w trakcie dnia, w tym również w czasie wycieczek, posiłków itp.

Zakres leksykalny:
W ramach warsztatów powtarzamy oraz rozszerzamy słownictwo i zwroty z najbardziej przydatnych dziedzin życia codziennego. Każdy dzień zajęć ma swój temat, wokół którego zorganizowane są różne ćwiczenia, dialogi sytuacyjne, gry
i projekty. Podczas realizacji słownictwa związanego z tematem dnia, zwykle w sposób komunikatywny powtarzamy też struktury gramatyczne, które się z tym tematem wiążą. Pozwala to nie tylko pełniej aktywizować wybrane struktury,
ale też daje młodzieży więcej pewności siebie w używaniu języka zarówno w czasie obozu, jak i po powrocie do szkoły.
[powrót]

Jak wygląda zakwaterowanie?

Bez względu na lokalizację, kolonie i obozy organizujemy w ośrodkach położonych blisko lokalnych atrakcji turystycznych oraz dysponujących bazą sportowo-rekreacyjną ( boiska, place zabaw, miejsca na grilla itp.). Obiekty, w których mieszkamy spełniają wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne oraz posiadają aktualne zezwolenia Straży Pożarnej.

Do dyspozycji mamy pokoje 3-5 osobowe z łazienkami w murowanych budynkach. Zakwaterowanie dzieci / młodzieży
w pokojach odbywa się według kryterium płci i wieku, oraz w miarę możliwości według życzeń rodziców. W praktyce wygląda to w ten sposób, że dziewczynki i chłopcy śpią w oddzielnych pokojach, ponadto staramy się aby w każdym pokoju były dzieci w zbliżonym wieku po to aby dobrze się czuły razem, bez względu na to czy pojadą na obóz same
czy ze znajomym dzieckiem. Plan zakwaterowania powstaje na kilka dni przed wyjazdem grupy na obóz / kolonię. Zatem prosimy aby wpisywać wszystkie prośby dotyczące zakwaterowania dzieci, które chciałyby dzielić pokój ze znajomymi dziećmi do uwag dokonując rezerwacji, lub zgłaszać nam mailowo w miarę jak najwcześniej abyśmy mogli uwzględnić Państwa życzenia.
[powrót]

Czy moje dziecko nie będzie głodne?

Staramy się aby w czasie naszych kolonii czy obozów dzieci i młodzież spędzały czas w jak najbardziej urozmaicony
i aktywny sposób, co oznacza, że potrzebują dużo energii. Uczestnicy wyjazdu otrzymują 4 urozmaicone posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja ) przygotowane według zasad racjonalnego żywienia dzieci w wieku szkolnym. Wszystkie dzieci, które mają na to ochotę dostają dokładki. Wychowawcy jedzą posiłki ze swoimi grupami i starają się zwracać uwagę aby wszystkie dzieci nie tylko jadły posiłki ale również piły odpowiednią ilość płynów.

Prosimy o informację na karcie obozowej jeśli dziecko cierpi na alergie pokarmowe.

Na wszelkie dłuższe wycieczki zabieramy prowiant suchy i napoje, a po powrocie do ośrodka dzieci otrzymują ciepły posiłek. Dzieci otrzymują prowiant suchy i napoje również na podróż powrotną. Na podróż na miejsce obozu/kolonii prosimy o zapakowanie dzieciom kanapek i napojów. Prosimy aby nie dawać dzieciom na drogę słodkich napojów gazowanych, czipsów czy produktów w czekoladzie.
[powrót]

Kim są wychowawcy?

Wychowawcami podczas kolonii i obozów są zarówno lektorzy naszej szkoły – filolodzy z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem w pracy z tymi grupami wiekowymi, jak i trenerzy i instruktorzy AWF. Każdy wychowawca posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz aktualne badania lekarskie. Kadra obozowa / kolonijna jest również dobierana pod kątem doświadczenia i dobrego kontaktu z dziećmi / młodzieżą. Ponadto, od strony organizacyjnej pieczę nad całością na miejscu sprawuje kierownik obozu lub kolonii.
[powrót]

Jak jedziemy?

Firmy, z którymi współpracujemy w zakresie przewozu na obozy czy kolonie posiadają odpowiednie zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności. Przewoźnicy dysponują komfortowymi autokarami z aktualnymi badaniami technicznymi oraz doświadczonymi kierowcami. W zależności od długości trasy zawsze zapewniamy odpowiednią liczbę kierowców dla bezpieczeństwa dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas podróży odbywają się postoje w miejscach do tego przeznaczonych. Ponadto, na naszą prośbę przed każdym wyjazdem Policja sprawdza stan techniczny autokarów i trzeźwość kierowców.

Dokładna informacja o godzinie wyjazdu jest zawsze rozsyłana na adres mailowy Opiekunów Uczestników na dwa tygodnie przed wyjazdem. Prosimy o przybycie na miejsce zbiórki 20 minut przed planowaną godziną odjazdu.

Opiekunowie, którzy planują samodzielnie dowieźć / odebrać dzieci z miejsca kolonii / obozu proszeni są
o poinformowanie nas o tym z wyprzedzeniem. Jeśli uczestnik będzie odbierany z miejsca zbiórki przez osobę inną
niż opiekun prawny dziecka (np. dalszy krewny, sąsiad, rodzic innego kolonisty) prosimy Opiekuna o poinformowanie PERECT ENGLISH o tym fakcie z wyprzedzeniem oraz podpisanie przez Opiekuna prawnego/rodzica zgody na odebranie dziecka przez daną osobę i przesłanie nam jej faxem / mailem (pdf).
[powrót]

Co w przypadku problemów ze zdrowiem?

Opieka medyczna sprawowana jest w miejscowych ośrodkach zdrowia lub przez lekarzy i pielęgniarki pracujących
na zlecenie ośrodka kolonijnego, w którym przebywamy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów ze zdrowiem uczestnika niezwłocznie udzielamy pomocy oraz informujemy rodziców o zaistniałym zdarzeniu.

Dzieci wyjeżdżające na obóz / kolonię powinny być zdrowe. Jeśli przed wyjazdem dziecko przebyło chorobę lub kontuzję, przez którą nie będzie mogło brać udziału w zajęciach sportowych czy rekreacyjnych (wycieczki) prosimy o zgłoszenie nam tego faktu przed zapisaniem dziecka na obóz.

Dla bezpieczeństwa i dobra dziecka, bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie Karty Kwalifikacyjnej i podanie informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, szczepień, uczuleń na leki, stale przyjmowanych leków (jeśli dotyczy) oraz
ich dawkowania. Dzieci, które stale przyjmują leki powinny je ze sobą zabrać wraz z informacją jak powinny być stosowane – w czasie kolonii / obozu leki przechowuje i wydziela dziecku wychowawca.
[powrót]

Ubezpieczenie

Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem NNW do wysokości 5 000zł.
[powrót]

Zachowanie na obozie / kolonii

Dokładamy starań aby na obozach czy koloniach integrować dzieci / młodzież i sprawiać aby czuły się radośnie oraz bezpiecznie. Wszystkich Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad opisanych w regulaminie kolonii lub obozu, zawartym w Karcie Kwalifikacyjnej. Prosimy Opiekunów i Uczestników o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami
i podpisanie regulaminu.

Po przyjeździe na miejsce obozu / kolonii wychowawcy rozmawiają z uczestnikami o zasadach współpracy w grupie
oraz o tym jakie zachowania w trakcie kolonii / obozu są pożądane a jakie niedozwolone. Uczestnicy są informowani,
że w przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu mogą otrzymać upomnienie lub naganę. Równocześnie staramy się chwalić czy nagradzać dzieci za dobre zachowanie.

Rażące naruszenie regulaminu może skutkować wydaleniem uczestnika z kolonii lub obozu. W takiej sytuacji rodzice pokrywają koszty transportu uczestnika do domu. Wydalenie z kolonii lub obozu może mieć miejsce w skrajnych przypadkach np. picie alkoholu, palenie papierosów, branie narkotyków i używek, narażanie na niebezpieczeństwo innych uczestników.
[powrót]

Co zapakować?

Sugerujemy aby zapakować wszystkie ubrania dziecka w jedną większą walizkę lub plecak, koniecznie opisane imieniem i nazwiskiem dziecka. Ponadto, na czas podróży dziecko powinno mieć bagaż podręczny w torbie czy mniejszym plecaczku (który będzie też później przydatny podczas wycieczek). Prosimy rodziców o rozsądne pakowanie. Nasza kadra pomaga najmłodszym dzieciom przy transporcie bagażu z autokaru do ośrodka kolonijnego.

Aby ułatwić kwestię pakowania, około miesiąc przed wyjazdem dziecka wyślemy Państwu sugerowaną listę rzeczy,
które dziecko powinno ze sobą zabrać na obóz czy kolonię.
[powrót]

Cenne przedmioty i pieniądze

Perfect English nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas obozu. Odradzamy zabieranie ze sobą dużych sum pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów (konsoli do gier, sprzętu elektronicznego, drogich telefonów komórkowych itp.).

W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktowania się z dzieckiem pod numerem kierownika obozu / kolonii – podawanego do informacji rodzicom przed wyjazdem.

Na życzenie dziecka lub rodzica wychowawca może przechowywać kieszonkowe dziecka.
[powrót]

Faktury

Na życzenie Opiekuna Uczestnika wystawiamy rachunek.
[powrót]