Dzień Św. Patryka – Głosuj na najlepszy limeryk

Zwycięzca głosowania: Grupa Purple 1- Gratulujemy!!!

St.Patrick was scared of snakes
Which lived near the lakes
He drove them out of Ireland
So they moved to Thailand
And then he could have longer breaks

Przestawiamy limeryki napisane z okazji obchodów Dnia Św. Patryka. Wybierzcie te, które Wam się najbardziej podobają.

Głosowanie trwa od 29 marca godz. 12:00 do 2 kwietnia godz. 12:00.

Wyniki głosowania

GrupaIlość głosów
"Lubię to!"
Grupa Blue 3 – There was a young girl who drank beer 0
Grupa Blue 3 – There was a green guy called Colin 0
Grupa Blue 3 – There was a young man called Patrick 0
Grupa Red 7 – There was one famous Josh 0
Grupa Red 7 – There was a crazy class 0
Grupa Pink 3 – A lot of countries are great 0
Grupa Pink 3 – There was a Man of Cork 0
Grupa Green 7 – There was a sleeping man 0
Grupa Green 7 – There was a famous star 0
Grupa Silver 3 – There was some lonely guy named Bob 0
Grupa Gray 1 – There once was a handsome knight 0
Grupa Gray 1 – Czary mary, hocus pocus 0
Grupa Silver 3 – A man who was wearing clover 0
Grupa Silver 3 – There was a land of parties and beer 0
Grupa Green 7 – There was a GROUP GREEN 7 0
Grupa Gold 1 – I know Graeme Stone-a great teacher 0
Grupa Pink 3 – There was a nice school 0
Grupa Purple 5 – There once was a gummy, mad clover 0
Grupa Violet 1 – There was a man without gold 0
Grupa Violet 1 – There was a druid with gold 0
Grupa Violet 1 – There was a master with a cold 0
Grupa Silver 2 – There once was a marauder 0
Grupa Silver 2 – There once was a leprechaun named Scott 0
Grupa Gray 2 – If you wanna be a genius 0
Grupa Silver 2 – There was leprechaun named Nate 0
Grupa Green 1 – There was a black man of Africa 0
Grupa Pink 5 – Admire the colour of the cliff 0
Grupa Green 2 – There was a crazy, pretty, teen girl 0
Grupa Blue 2 – There was a small, young, long, dark snake 0
Grupa Purple 5 – There was an awsome man called Paddy 0
Grupa Green 2 – There was a big white glass of beer 0
Grupa Violet 2 – There was a guy called Patrick 0
Grupa Violet 2 – There was an amazing rainbow 0
Grupa Violet 2 – There was St.Patrick from Ireland 0
Grupa Gray 1 – There once was a very clumsy horse 0
Grupa Purple 1 – Patrick was a glass of beer 0
Grupa Silver 1 – Our English lessons are funny 0
Grupa Green 3 – The scary story 0
Grupa Green 4 – Cooking English food 0
Grupa Silver 1 – There was a smart boy named Pad 0
Grupa Silver 1 – There once was an Irish fairy 0
Grupa Pink 9 – There once was a girl named Kelly 0
Grupa Pink 9 – There once was a leprechaun of Cork 0
Grupa Green 4 – My Irish dream 0
Grupa Green 4 – A glass 0
Grupa Green 6 – English words 0
Grupa Purple 3 – Funny bunny 0
Grupa Purple 3 – Once I saw… 0
Grupa Green 6 – An Irish frog 0
Grupa Green 6 – Fruit 0
Grupa Blue 5 – English nouns 0
Grupa Blue 5 – Sleeping on grass 0
Grupa Pink 9 – A leprechaun is an Irish fairy 0
Grupa Gold 2 – In Belfast lived a man without beer 0
Grupa Red – There was a Leprechaun 0
Grupa Red 8 – There was gnome named Ed 0
Grupa Pink 4 – There was an old man-Irish fairy 0
Grupa Red 8 – There was a doctor from Rome 0
Grupa Red 8 – When I have a green hat 0
Grupa Purple 1 – There was a girl whose name was Ann 0
Grupa Purple 1 – St.Patrick was scared of snakes 0
Grupa Purple 2 – There was a man who looked happy today 0
Grupa Silver 5 – There once was a woman from Dover 0
Grupa Pink 7 – There were clever Irish guys 0
Grupa Gold 2 – There once was a green fairy 0
Grupa Gold 2 – There once was St.Patrick’s celebration 0
Grupa Pink 7 – There was an Irish town 0
Grupa Pink 7 – It was at the end of the rainbow 0
Grupa Green 5 – St.Patrick Day means 0
Grupa Green 5 – Leprechaun team 0
Grupa Purple 3 – Betty’s knees 0

Regulamin zabawy i przygotowania limeryków dla młodzieżowych grup języka angielskiego (gimnazjalnych i licealnych)

Tematy do wyboru: „Ireland” i/lub „Learning English”
1. Limeryki powinny zostać napisany samodzielnie przy współudziale wszystkich członków grupy. Lektor prowadzący grupę, który oddaje pracę do sekretariatu, musi potwierdzić ten fakt.
2. Limeryk/-i powinien/powinny zostać napisane w języku angielskim.
3. Każda grupa może przedstawić do konkursu maksymalnie 3 limeryki. Każdy limeryk powinien zostać popisany tytułem wiersza oraz nazwą grupy. Limeryk/-i można oddawać w wersji elektronicznej lub papierowej.
4. Limeryki powinny zostać napisane poprawnym językiem nie zawierającym wulgaryzmów oraz obraźliwych uwag.
5. Wszystkie wiersze zostaną umieszczone na stronie www.perfectenglish.pl
oraz na profilu szkoły na facebooku.
6. Każda zainteresowana osoba będzie miała prawo obejrzeć i ocenić wszystkie limeryki
i oddać swój głos na najlepszy/najlepsze.
7. Głosować mogą wyłącznie osoby zarejestrowane w serwisie Facebook. Z jednego konta założonego w serwisie Facebook będzie można oddać tylko jeden głos na wybrany wiersz/wybrane wiersze.
8. Głosować na najlepszy wiersz można wyłącznie w sposób elektroniczny – na stronie www.perfectenglish.pl
9. Grupę, której wiersz będzie najpopularniejszy (uzyska największą ilość polubień) ogłosimy zwycięzcami.
10. W zabawie mogą wziąć udział wyłącznie aktywni uczestnicy młodzieżowych grup języka angielskiego w Perfect English w bieżącym roku szkolnym.

Terminy:

Z przyczyn technicznych rozpoczęcie głosowania na najlepszy limeryk i na najlepszą pracę zostało przesunięte na 29 marca.

13 marca 2013 – Rozpoczęcie zabawy.
23 marca 2013 – Ostateczny termin oddania limeryków.
29 marca godz. 12:00 do 2 kwietnia 2013 godz. 12:00 – Zaprezentowanie wierszy i głosowanie na najpopularniejszy limeryk na stronie www.perfectenglish.pl i profilu na facebooku.
3 kwietnia 2013 – Ogłoszenie zwycięskiej grupy.

Ewentualne kwestie sporne lub wątpliwości będą rozstrzygane przez Dyrektora Perfect English.