Dzień Św. Patryka – Głosuj na najlepszą pracę plastyczną

Zwycięzca głosowania: Grupa C1- Gratulujemy!!!

Przestawiamy prace plastyczne wykonane z okazji obchodów Dnia Św. Patryka. Wybierzcie te, które Wam się najbardziej podobają.

Głosowanie trwa od 29 marca godz. 12:00 do 2 kwietnia godz. 12:00.

Wyniki głosowania

GrupaIlość głosów
"Lubię to!"
Grupa E5 0
Grupa E4 0
Grupa E3 0
Grupa E6 0
Grupa F1 0
Grupa F3 0
Grupa F2 0
Grupa E2 0
Grupa E1 0
Grupa C2 0
Grupa C1 0
Grupa B1 0
Grupa D1 0
Grupa D2 0
Grupa D5 0
Grupa D4 0
Grupa F4 0
Grupa F5 0
Grupa H3 0
Grupa H2 0
Grupa H1 0
Grupa H4 0
Grupa H5 0
Grupa D3 0
Grupa Orange 2 0
Grupa G7 0
Grupa G6 0
Grupa G1 0
Grupa F7 0
Grupa F6 0
Grupa G2 0
Grupa G3 0
Grupa G5 0
Grupa G4 0
Grupa G8 0

Regulamin zabawy i przygotowania prac plastycznych dla dziecięcych grup języka angielskiego

Temat: ”Ireland and its traditions”

1. Prace powinny zostać wykonane samodzielnie przy współudziale wszystkich członków grupy. Lektor prowadzący grupę, który oddaje pracę do sekretariatu, musi potwierdzić ten fakt.
2. Każda grupa może przedstawić do konkursu tylko 1 pracę. Każda praca powinna zostać opisana na odwrocie nazwą grupy.
3. Technika wykonania prac jest dowolna: malowanie, rysowanie, wyklejanie, komiks itd.
4. Format prac jest dowolny, sugerowany rozmiar to A3.
5. Wszystkie prace zostaną wystawione w poczekalni Perfect English na poziomie A,
aby każdy zainteresowany mógł je obejrzeć.
6. Każda praca zostanie sfotografowana, i wszystkie zdjęcia zostaną umieszczone
na stronie www.perfectenglish.pl oraz na profilu szkoły na facebooku.
7. Każda zainteresowana osoba będzie miała prawo obejrzeć i ocenić wszystkie prace
i oddać swój głos na najlepszą/najlepsze.
8. Głosować mogą wyłącznie osoby zarejestrowane w serwisie Facebook. Z jednego konta założonego w serwisie Facebook będzie można oddać tylko jeden głos na wybraną pracę/wybrane prace.
9. Głosować na najlepszą pracę można wyłącznie w sposób elektroniczny – na stronie www.perfectenglish.pl
10. Grupę, której praca będzie najpopularniejsza (uzyska największą ilość polubień) ogłosimy zwycięzcami.
11. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy dziecięcych grup języka angielskiego w Perfect English w bieżącym roku szkolnym.

Terminy:

Z przyczyn technicznych rozpoczęcie głosowania na najlepszy limeryk i na najlepszą pracę zostało przesunięte na 29 marca.

13 marca 2013 – Rozpoczęcie zabawy.
23 marca 2013 – Ostateczny termin oddania prac.
29 marca godz. 12:00 do 2 kwietnia 2013 godz. 12:00 – Ekspozycja prac i głosowanie na najpopularniejszą na stronie www.perfectenglish.pl i profilu na facebooku.
3 kwietnia 2013 – Ogłoszenie zwycięskiej grupy.

Ewentualne kwestie sporne lub wątpliwości będą rozstrzygane przez Dyrektora Perfect English.